Pozivamo k podpisu peticije!

 

Podpišite peticijo za pravico transspolnih oseb do samoopredelitve!


Ena najbolj pomembnih človekovih pravic je ta, da (po)vemo, kdo smo. Npr.: Sem ženska. Sem nebinarna oseba. Sem trans moški. V Sloveniji za transspolne osebe to ni mogoče. Če želijo, da njihovi osebni dokumenti izražajo, kdo so, so prisiljene pridobiti diagnozo duševne motnje.
Ustrezen postopek spremembe podatka o spolu v osebnih dokumentih je hiter, preprost in administrativen, o njem pa odloča le oseba sama. Takšne so svetovne in evropske smernice, po katerih je področje urejeno že v 11 evropskih državah. V Sloveniji še ni tako: pogoj za vključitev v pravni postopek je invazivna medicinsko-psihiatrična obravnava.
Da bi se to odpravilo, je treba v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru ta pogoj črtati. Transspolne osebe vedo, da spol, ki jim je bil določen ob rojstvu, ni njihov. Transspolne osebe vedo, kdo so.