Mrežni muzej CoW

V sodelovanju z Moderno galerijo, Mesto žensk od leta 2016 vzpostavlja svoj digitalni arhiv v okviru repozitorija Mrežni muzej, ki se oblikuje kot presečišče javno dostopnih arhivov avdiovizualnih dokumentov o sodobnih umetniških praksah. Mrežni muzej predstavlja in povezuje pomembne segmente kulturne dediščine, ki niso vključeni v preglede umetniške produkcije v Sloveniji.

Projekt vključuje digitalizacijo in spodbujanje javne dostopnosti avdiovizualnih posnetkov iz našega arhiva. Z različnimi nivoji objave omogoča tudi hranjenje, sistematizacijo in evidentiranje gradiv, ki so omejena z avtorskimi pravicami.

Vstopi v Mrežni Muzej / digitalni arhiv Mesto žensk  

Že nekaj let Mesto žensk zaposluje vprašanje, kako bogato zgodovino delovanja arhivirati in ohraniti njene vsebine tudi po tem, ko se živi dogodki iztečejo. Pri tem pa z nastajajočim digitalnim arhivom nesramežljivo razkrivati lastno angažiranost kot princip delovanja, intervenirati v glavne toke naracij slovenskega umetnostnega in družbenega sistema.

Projekti:

Ostalo:

  • Archive of the Commons III - predstavitev arhiva Mesta žensk na mednarodni konferenci / 23.-25. 9. 2019 / Museo Reina Sofía and the Red Conceptualismos del Sur (Southern Conceptualisms Network), Madrid (Španija)