KNJIŽNICA MESTO ŽENSK

Mesto žensk že vrsto let zaposluje vprašanje, kako arhivirati bogato zgodovino našega delovanja in ohraniti vsebine tudi po tem, ko se živi dogodki iztečejo. S svojimi arhivskimi dejavnostmi – knjižnico in digitalnim arhivom – želimo razkrivati družbeno angažiranost Mesta žensk kot osnovni princip našega feminističnega kuriranja in delovanja. S takó umeščeno vednostjo želimo intervenirati v glavne tokove slovenskega umetnostnega in družbenega sistema.

Specialna knjižnica za področje sodobnih umetnosti in feminizma

V Mestu žensk smo leta 2019 uspešno registrirale knjižnico, osredotočeno na sodobne umetnosti in feminizem. Knjižnica trenutno obsega okrog 1500 enot gradiva vključno s knjigami, katalogi in arhivom Mesta žensk. Manjši del gradiva je vključen v sistem Cobiss.

Knjižnica se nahaja v Ljubljani v naših prostorih na Metelkovi 6 (drugo nadstropje levo). Gradivo si lahko izposodite brezplačno in zaenkrat brez članske izkaznice vsak dan od ponedeljka do petka med 10.00 in 16.00 oziroma po dogovoru. Svoj prihod lahko najavite na knjiznica@cityofwomen.org

Obenem vas vabimo, da nam poklonite gradivo in tako obogatite skupne vire, ki bodo dostopni vsem. Kaj lahko ponudite, nam sporočite na naslov knjiznica@cityofwomen.org.

Za knjižnico Mesto žensk skrbi Tea Hvala ob pomoči prostovoljk, Neže Bandel in Marthe Sotelo Bunjevac.