Kako z umetnostjo raziskovati razmerja moči med spoli

Izdale smo nov priročnik za mladinske delavke_ce - Kako z umetnostjo raziskovati razmerja moči med spoli?

 

Priročnik je namenjen raziskovanju pojmov, povezanih z družbeno močjo, opolnomočenjem in oblikovanjem spolne identitete. Temelji na dognanju, da je spolnai dentiteta vpeta predvsem v družbeni spol in kot taka sad kulturnih predstav in pričakovanj, ne pa biološke ali celo naravne »usode«. Vsako človeško bitje je edinstveno; je neponovljiva kombinacija dednih in okoljskih vplivov. Ker pa živimo v družbi, v kateri je moč razporejena neenakomerno, številni ljudje doživljajo diskriminacijo na podlagi tega, čemur pravimo osebne okoliščine – najpogosteje spola, etnične pripadnosti (rase), spolne usmerjenosti, starosti, telesnih sposobnosti in socialnega položaja. A prav zato, ker je vprašanje družbene moči ali nemoči družbeno (in ne biološko) vprašanje, je razmerja moči mogoče spreminjati: denimo tako, da se diskriminirani ljudje povežejo, skupaj opozarjajo na nepravičnost in neenakost ter zahtevajo enake možnosti, pravice in svoboščine.

Želele smo ustvariti nov izobraževalni priročnik, ki bi mladinskim delavkam pomagal pri raziskovanju razmerji moči med spoli s pomočjo umetnosti. To vznemirljivo popotovanje nas je vodilo k odkrivanju in preizkušanju številnih dejavnosti: ustvarjanju podkastov, muzejskega potohoda, kolažev in umetniških kampanj.

V tem priročniku najdeš izbor najboljših dejavnosti, ki jih lahko preizkusiš in prikrojiš svojim potrebam.

Pripravile Sara Šabec , Marian Lopez Fernandez Cao, Isabella Mileti, Julia Nyikos, Eleonora Schulze-Battmann in Vera Varhegyi

 

Cena tiskane verzije: 10 evrov

Elektornska verzija: brezplačna